Arbetsuppgifter och aktiviteter

Servicegruppen erbjuder fika vid konferenser, föreläsningar och studiebesök, samt utför lättare kontorsarbeten som kopiering, utskick och postsortering. Servicegruppen samarbetar även med Vingens kulturhus där man hjälper till med städning och miljösortering. Servicegruppen Vingen har sin verksamhet i Stadsdelsförvaltningens lokaler vid Amhults torg

Våra olika aktiviteter är:

  • Fixa fika till konferenser
  • Baka
  • Lättare kontorsuppgifter
  • Miljösortering
  • Körsång
  • Promenader
  • Gympa på Friskis & Svettis