Arbetsuppgifter och aktiviteter

Servicegruppen erbjuder fika vid konferenser, föreläsningar och studiebesök, samt utför lättare kontorsarbeten som kopiering, utskick och postsortering. Servicegruppen samarbetar även med Vingens kulturhus där man hjälper till med städning och miljösortering.

Våra olika aktiviteter är:

  • Fixa fika till konferenser
  • Baka
  • Lättare kontorsuppgifter
  • Miljösortering
  • Körsång
  • Promenader
  • Gympa på Friskis & Svettis

Bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter

Här nedan kan du ladda ner och skriva ut bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter på vår dagliga verksamhet.