Om Servicefokus


Servicefokus är en daglig verksamhet som vänder sig till dig som vill få erfarenhet av att vara på en arbetsplats. Här kan du träna på och bygga upp din arbetsförmåga. Du får också lära dig mer om arbetslivet. Dina handledare ger dig arbetsuppgifter, instruerar och finns med som stöd. Schema, manualer och checklistor används i arbetet för att öka din självständighet.

Vi arbetar i grupp. Du får möjlighet att träna upp dina sociala förmågor, vilket är viktigt på en arbetsplats. Vi har tillgång till ett eget arbetsrum där vi planerar dagen på morgonen. Vi jobbar i grupp och samarbetar med varandra. Vi kan även få nya arbetsuppgifter från huset om det skulle behövas. Vi har alltid handledare som är på plats för att hjälpa och stötta.

Inriktning och antal deltagare

Verksamheten riktar sig till dig med psykisk, neuropsykiatrisk eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Antal deltagare varierar då alla inte är på plats samtidigt.

Stöd i ditt arbete

För att du ska bli självständig i arbetet har du möjlighet att använda dig av scheman, lättlästa manualer, checklistor och bildstöd. Handledaren förklarar och visar dig hur du ska göra.

Personal och kompetens

Vi har handledare på plats med relevant utbildning och erfarenhet.

Lokaler

Vi utgår ifrån Björkekärrshus. Ibland har vi möten på Sankt Pauligatan 34. Det finns omklädningsrum, fikarum samt möjlighet till att värma mat. Det går att ta sig med buss till Björkekärrshus.