Foto: Selma Media

Arbetsuppgifter och aktiviteter

Vi erbjuder en stor variation av arbetsuppgifter med inriktning på service. Vi anpassar uppgifterna efter dina behov.

Hos oss får du göra olika serviceuppdrag oftast med vår servicebil. Till exempel:

  • Leveranser
  • Lättare flyttjobb
  • Källsortering
  • Leveranser av böcker åt flera bibliotek

Vi hjälper också hemtjänsten med olika serviceuppdrag. Till exempel:

  • Vika, sortera och hålla ordning på personalkläder
  • Hålla ordning i personalmatsalen – sköta diskmaskin, kaffemaskiner, torka bord med mera
  • Källsortering och andra lokalvårdsuppgifter

Bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter

Här nedan kan du ladda ner och skriva ut bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter på vår dagliga verksamhet.