Foto: Maria Larsson

Säve Träffpunkt

Välkommen till Mötesplats Säve i samarbete med Röda Korsets volontärer. Alla är välkomna att delta i våra aktiviteter men främst vänder sig mötesplatsen till dig som är senior. De flesta aktiviteterna är gratis. Din lust och kunskap styr innehållet i vårt program, har du en idé eller vill leda en aktivitet kontakta Mötesplats Tuve, Tuve torg 5. Telefon 031-366 80 21.

Information i samband med Corona

Med anledning av coronaviruset och risken för smittspridning har stadsdelarna i Göteborgs stad fattat beslut om att tillsvidare stänga en rad olika verksamheter som riktar sig till äldre och riskgrupper, däribland Mötesplats Säve. Beslutet gäller tills ett nytt beslut kommer fattas.

Kulturprogram, våren 2020


Klicka här för att komma till programmet