Foto: Mario Prhat

Göteborg är med i AllAgeHub

Göteborg är en av tolv medverkande kommuner i den regionala samverkansplattformen AllAgeHub. Senior Göteborg driver två utvecklingsprojekt utifrån metoden "användardriven innovation" under 2019. I det ena projektet testar hyresgäster på Åkerhus äldreboende tre välfärdstekniktjänster och i det andra förbättras tillgängligheten inne- och utomhus på Kaggeleds äldreboende utifrån de äldre hyresgästernas behov.

Samverkansplattformen AllAgeHub

Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, leder arbetet med att utveckla en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Utgångspunkten är utmaningar hos brukare och kommuner samt fyra perspektiv på lösningar; akademi, näringsliv, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Samverkansplattformen ska utgöra ett nav där medborgare, pensionärs- och brukarorganisationer, företag, kommunal vård och omsorg och forskare tillsammans utvecklar produkter, processer och tjänster där innovationsprocessen utgör basen.

Etableringsfasen av AllAgeHub pågår 2017-2019. Finansiärer är Vinnova, Västra Götalandsregionen och tolv GR-kommuner. Läs mer på AllAgeHubs webbplats.

2019 två innovationsprojekt

Under 2019 driver Senior Göteborg två innovationsprojekt i verksamheten. Ett projekt där välfärdsteknik testas på äldreboendet Åkerhus i Västra Göteborg och ett där tillgängliga miljöer i inom- och utomhusmiljön testas på Kaggeleds äldreboende i Örgryte-Härlanda. Båda projekten utgår ifrån de boendes behov och drivs enligt metoden "Användardriven innovation", se innovationsguiden.se

Vision Bo Äldre blir inspirationsmiljö inom AllAgeHub

Från januari 2017 ingår Göteborgs Stads showroom "Vision Bo Äldre" i AllAgeHub. Vision Bo Äldre har varit en viktig del i Göteborgs Stads strategi att erbjuda välfärdstekniktjänster och stärka seniorperspektivet i stadsutvecklingen. Den interaktiva hemmiljön för design, tillgänglighet och välfärdsteknik har haft drygt 10.000 besökare under åren, främst äldreomsorgs- och fastighetspersonal. Här kan du läsa om den interaktiva miljön i AllAgeHubs regi.

Vill du veta mer?

Kontakta Kerstin Karlsson, chef Senior Göteborg +46 31-368 03 06. Kerstin sitter i ägarstyrgruppen.

Elna Hansson, planeringsledare Senior Göteborg, +46 31 368 01 14. Elna samordnar Göteborgs Stads AllAgeHub-ombud.

Lokala inspirationsmiljöer öppna för allmänheten

För stadens äldre invånare och anhöriga finns fem lokala inspirationsmiljöer att besöka. Alla med drop-in tid en dag i veckan. Här kan du testa smarta prylar och vardagsteknik. Läs mer om inspirationsmiljöerna.

Inspiration

Görbra för äldre är en öppen Facebook-grupp med drygt 1100 medlemmar. Diskutera och tipsa om stödjande teknik, bra boenden och omsorg.

Robotdalen är en inkubator för robotik, bl a hälsorobotar och jobbar för hela landet.

Norsk film om välfärdsteknik från Kommunesektorens organisasjon och Helsedirektoratet om vårt grundläggande behov att vara trygga, säkra och självständiga.

Dokumentation från Wästkoms spridningskonferens om eHälsa (jan 2015)

När vården blir IT. En rapport från Institutet från Framtidsstudier (dec 2014)

Empati och high tech. En delrapport från LEV-projektet, socialdepartementet (2012)

Den ljusnande framtid är vård. En delrapport från LEV-projektet, socialdepartementet (2010)

Äldrelivsbranschen - en framtidsbransch. En bok av KK-stiftelsen (2007)