Nattillsyn via kamera

Somliga väcks lätt av hemtjänstens nattliga tillsynsbesök. Då kan en webbkamera vara en lösning - en metod som visat sig vara omtyckt av både äldre och personal i ett pilotprojekt.

Ett 20-tal äldre göteborgare med hemtjänst har fått välja att få tillsyn via webbkameror nattetid. Göteborg är en av tre kommuner som testat metoden på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet. Pilotprojektet, som kallas Nattfrid, pågick i åtta månader under 2012 och leddes av Senior Göteborg. FoU i Väst/GR har utvärderat pilotprojektet. Förutom fyra stadsdelsförvaltningar i Göteborg ingick Varberg och Järfälla i studien.

Hembesök på natten uppskattas inte av alla. Dörrar som öppnas, skramlande nycklar och lampor som tänds kan vara irriterande för den som är lättväckt. Som en lösning på detta problem har äldre fått testa nattillsyn via webbkamera.

Kamerorna fanns hemma hos äldre som beviljats tillsyn nattetid i stadsdelarna Angered, Norra Hisingen och Örgryte-Härlanda. Syftet var att testa om tillsyn via webbkamera ger en god och ostörd nattsömn och utvärdera om den kan vara ett komplement till traditionell nattillsyn.

Den äldre kunde själv välja om och i vilken utsträckning han eller hon ville ha nattillsyn via kamera. Det gick att välja bara kamera, bara besök eller blanda alternativen. En titt med kamera kanske är tillräcklig vid tvåtiden, medan ett personligt besök passar bättre klockan sex vid eventuell morgontoalett.

Pilotprojekt som blev en tjänst

Från och med september 2015 erbjuder Göteborgs Stad tjänsten Trygghetskamera, alltså just detta som testats i projektet som beskrivs ovan, som ett alternativ eller komplement till ordinarie tillsyn. Läs om tjänsten.

Vill du veta mer?

Kontakta Elna Hansson planeringsledare +46 31 368 01 14