Innovera med sköra äldre - seminarium 14 december

Lyssna till reflektioner och insikter från två innovationsprojekt på äldreboende på det digitala seminariet. Båda projekten har använt metoden användardriven innovation.

Projekten har bedrivits på Kaggeleds och Åkerhus äldreboende under 2019-2020.

Program

13.30 Välkommen Senior Göteborg

Användardriven innovation – metod och mindset KoM, Intraservice och Åkerhus – ökat välbefinnande med välfärdsteknik Åkerhus projektledare och medarbetare

14.35 Paus 5 min – kortfilm Åkerhus

14.40 Forskningsresultat om att samskapa med sköra äldre Göteborgs universitet, Age Cap

Photovoice – ytterligare metod i samskapande

15.00 Kaggeled – hälsofrämjande inom- och utomhusmiljöer Kaggeleds projektledare och medarbetare

15.30 Paus 5 min – kortfilm Kaggeled

15.35 Kartläggning och utvärdering av fysisk miljö på Kaggeleds äldreboende. Liljegrenska kompaniet

15.55 Paus 5 min

Reflektioner och insikter Senior Göteborg, Åkerhus, Kaggeled

Summering och frågor

Vill du veta mer om projekten?

Här kan du läsa om Kaggeled som arbetat med hälsofrämjande inne- och utemiljöer

Här kan du läsa om Åkerhus som testat välfärdsteknik

Vill du lyssna till seminariet?

Kontakta Elna Hansson, huvudprojektledare så får du en länk till seminariet som kommer hållas via Teams.