Innovera med sköra äldre - seminarium 14 december 2020

Lyssna till reflektioner och insikter från innovationsprojekt vid två vård- och omsorgsboenden i Göteborgs Stad. Metoden användardriven innovation har använts för att tillsammans med hyresgäster införa välfärdstekniktjänster samt förbättra inom- och utomhusmiljö.


Projekten har bedrivits på Kaggeleds och Åkerhus äldreboende under 2019-2020. 

Program

  • Användardriven innovation – metod och mindset, KoM och Intraservice
  • Åkerhus – ökat välbefinnande med välfärdsteknik, Åkerhus projektledare och medarbetare
  • Forskningsresultat om att samskapa med sköra äldre, Göteborgs universitet, Age Cap
  • Photovoice –  ytterligare metod i samskapande, Göteborgs universitet, Age Cap
  • Kaggeled – hälsofrämjande  inom- och utomhusmiljöer, Kaggeleds projektledare och medarbetare 
  • Kartläggning och utvärdering av fysisk miljö på Kaggeleds äldreboende, Liljegrenska kompaniet
  • Reflektioner och insikter med projektledare från Senior Göteborg, Åkerhus och Kaggeled

Vill du veta mer om projekten?

Här kan du läsa mer och se en kortfilm om Kaggeled som arbetat med hälsofrämjande inne- och utemiljöer

Här kan du läsa mer och se en kortfilm om Åkerhus som testat välfärdsteknik 

Se webbinarium från Innovationsveckan 2020 om Åkerhus projekt "Sköra äldre som medskapare i innovationsprocessen"

Du kan även kontakta Ulrika Cedervall, kommunikationsstrateg