Hyresgäst testar en produkt som gör att ljuset tänds automatiskt på vägen till toaletten. Foto: Anna Sigvardsson

Innovationsprojekt på Åkerhus äldreboende

Projektet samlar in hyresgästernas behov för att matcha med teknik som kan stödja dem att må ännu bättre. Hyresgästerna får sedan testa tekniken. Lärdomarna ska användas vid planeringen av nya äldreboenden.


Användardriven innovation

Projektet, Åkerhus 2.0, har genom användardriven innovation identifierat att hyresgästerna har behov av nära kontakt och hjälp av personalen samtidigt som de vill klara sig själva när det är möjligt. De har behov av att: 

  1. kunna larma personalen både inne och ute
  2. ljuset på vägen till toaletten tänds automatiskt när den äldre behöver stiga upp om natten
  3. få information om aktuella aktiviteter på träffpunkten och äldreboendet, vem som jobbar idag, vad det blir för mat och hur vädret blir

Äldre testar teknik

Tre tjänster testas; se ovan nr 1, 3 och 4, för att se om de ökar hyresgästernas välbefinnande. Leverantörer är Posifon för GPS-larm, Bellman & Symfon för ljusautomatik och Bmore IT för interaktiv skärm.

Äldre dokumenterar sin vardag

Forskarna Qarin Lood och Isak Berge från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, följer och utvärderar projektet med fokusgruppsdiskussioner med medarbetare och metoden Photovoice med hyresgästerna. Photovoice handlar om att hyresgästerna med hjälp av forskarna dokumenterar sin vardag; vad fungerar och vad är svårt. Sedan hålls en workshop där hyresgästerna får dela med sig av sina foton och upplevelser.  

Vill du veta mer?

Kontakta Birgitta Elm enhetschef, Åkerhus Vård- och omsorgsboende, tel 031-366 40 73

Kontakta Ulrika Cedervall, kommunikationsstrateg, Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen