eSenior

Göteborg Stads projekt eSenior fick medel från EU och är ett av de goda exempel som lyfts fram inför den nya programperioden som startar 2015. I projektet eSenior fick äldre testa ny teknik som kan göra vardagen enklare.

Här är ett inslag från Västnytt med projektledaren Emma Axelsson.

EU-projektet eSenior lät ett hundratal äldre göteborgare i Majorna-Linné och Östra Göteborg testa ny teknik i hemmet. Projektet avslutades i augusti 2014.

Läs artikel om projektet i Vårt Göteborg.

Redan i dagsläget finns tekniska lösningar som syftar till att hjälpa äldre att bo kvar hemma. Men flera av dem är nya och behöver utvecklas. Det finns också ett behov av att hitta gemensamma tekniska strukturer som gör det lättare att använda teknikstöden.

Projektet ville ta reda på mer om vilken typ av teknikstöd som uppskattas för att bättre kunna användaranpassa kommande lösningar. Allt för att stärka tryggheten och friheten i hemmet.

Att låta äldre få testa ny teknik i sitt hem var den största delen av projektet, och de äldre fick själva välja vilka lösningar de vill testa. En mindre del av projektstödet gick till att utveckla Senior Göteborgs arbete med att skapa inspirationsmiljöer ute i stadsdelarna, bland annat byggdes en ny inspirationsmiljö upp i Östra Göteborg där bland annat en teknisk lösning för att cykla var som helst i världen testades.

Om eSenior:

"eSenior - IKT i seniorers hem" var ett EU-projekt inom KASK i partnerskap med de tre norska kommunerna Oslo, Fredrikstad och Sarpsborg samt Borg Innovasjon. Arbetet skedde i samverkan med äldreomsorgen och de kommunala bostadsbolagen. Senior Göteborg var projektägare för Göteborgs del. Projektet pågick 2011-2014 och är nu avslutat.

Vill du veta mer?

Ann Karlsson, projektkoordinator och ekonom +46 31-368 00 86