Foto: Nordens Välfärdscenter

Connect - verktygslåda för att införa välfärdsteknik

Fler tjänster via välfärdsteknik behöver införas i välfärden. Tio nordiska kommuner har hjälpts åt att samla bästa praxis för ett snabbare införande. Göteborgs Stad och Västerås Stad representerade Sverige i det nordiska samarbetsprojektet Connect, som leddes av Nordens Välfärdscenter. Projektet pågick 2017.

Målsättningen med Connect var att stärka de nordiska kommunerna i att komma till rätta med problemet att många bra projektresultat med välfärdsteknik aldrig blir en del av den kommunala servicen. Projektet skulle även stärka marknaden inom området. Genom att företagen känner till nordiska kommuners arbetssätt, blir det enklare för företagen att nå en större marknad.

I Connect samarbetade tio av nordens ledande kommuner inom välfärdsteknik för att skapa en komplett process för hur man bäst inför tjänsterna. Projektet skapade en verktygslåda med rekommendationer, metoder, vägledningar och konkreta erfarenheter från de fem nordiska länderna.

Verktygslåda

Ladda ner verktygslådan på Nordens Välfärdscenters webb:
• Vision
• Strategi
• Kommunikationsplan
• Behovsanalys
• Marknadsanalys
• Utvärdering
• Upphandling
• Implementering
• Effekthemtagning

Connect hade också ett politiskt syfte. Nordens Välfärdscenter sammanställde de strukturella, organisatoriska och rättsliga hinder som kommunerna stötte på i en rapport som överlämnades till politiker.

Göteborg och Västerås bäst på välfärdsteknik i Sverige

Pressmeddelande från Nordens Välfärdscenter

Vill du veta mer? Kontakta:

Elna Hansson, planeringsledare för välfärdsteknik på Senior Göteborg
+46 31 368 01 14

Åsa Wall, strategiledare för Attraktiv Hemtjänst på Intraservice
+46 31 368 65 04