Öppna föreläsningar 2019

Ta del av aktuell forskning inom åldrande, hälsa och stadsutveckling. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla.

Hur kan den hållbara staden bli en bra plats att åldras på?

Tisdag 22 januari, kl. 13 – 15 Plats: Älvrummet, Lindholmspiren 3-5
Göran Lindahl, docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign föreläser om behovet av förändrat tankesätt i stadsutveckling och mobilitetsfrågor.

Vad är viktigt i boendemiljön när vår fysiska kapacitet förändras?

6 februari kl. 13 - 15 Plats: Kortedala Forum, Kortedala Torg 1, Lokal: Stordala
Eva Holmgren, universitetslektor på Göteborgs universitet föreläser om vad som händer med vår fysiska kapacitet när vi åldras och vad som är viktigt att tänka på i boendemiljö och närmiljö.

Hur ser ålderismen ut i media?

6 mars kl. 12-14 Plats: Frölunda Kulturhus, Valthornsgatan 13, Lokal: Lilla Salen,
Maria Edström, docent på institutionen för journalistik, medier och kommunikation på Göteborgs universitet föreläser om hur medielandskapet porträtterar äldre.

Har synen på äldre och åldrandet förändrats från 1700-talet till idag?

18 mars kl. 13-15 Plats: Mötesplats - Kulturhus, Karl Gustavsgatan 65
Ulrika Lagerlöf Nilsson, docent vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet föreläser om hur synen på äldre och åldrande har skiftat i ett historiskt perspektiv.

Äldreperspektiv i utemiljön

15 april kl 13-15 Plats: Blå Stället, Angereds Torg 13, Lokal: Stora salongen
Anna Bengtsson, doktor i landskapsarkitektur på Sveriges lantbruksuniversitet föreläser om hur vi kan använda zoner och miljökvaliteter till att planera utemiljö för äldre personer och personer med vårdbehov i närhet av våra bostäder och på offentliga platser.

Digitala klyftor i den äldre befolkningen, hur ser de ut?

3 maj kl 11-12 Plats: Stadsbiblioteket, Götaplatsen 3 Lokal: Trappscenen
Annika Bergström, professor på institutionen för journalistik, medier och kommunikation på Göteborgs universitet föreläser om hur den digitala användningen ser ut i åldersgruppen 65+.

I samarbete med AgeCap

Föreläsningarna arrangeras inom uppdraget Åldersvänliga Göteborg. Föreläsningarna genomförs i samverkan mellan forskningsinstitutet Age Cap vid Göteborgs universitet och Senior Göteborg, stadens utvecklingscenter för äldrefrågor.