Foto: Made in Sweden

Verksamhetsområden

För att Göteborg ska bli den bästa platsen att åldras på krävs innovation inom såväl kompetensförsörjning som stadsutveckling och välfärdsteknik; Senior Göteborgs tre verksamhetsområden.

Vårt uppdrag från kommunstyrelsen är att Göteborg ska bli den bästa staden att åldras i. Befolkningen blir allt äldre och det krävs nytänk för att upprätthålla välfärden. Senior Göteborg initierar och driver utveckling av koncept, metoder och tjänster så att äldre personer upplever ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

För att Göteborg ska bli en åldersvänlig stad, arbetar Senior Göteborg tillsammans med äldre och anhöriga, bolag, förvaltningar, utbildning, forskning och andra strategiska aktörer.

Verksamhetsområden

  • Kompetensförsörjning Kompetens, verksamhet och nya yrkesroller utvecklas för att möta nya behov. Senior Göteborg arbetar för att erbjuda äldre och anhöriga en vård och omsorg i framkant och attrahera rätt medarbetare till en framtidsbransch.
  • Stadsutveckling med seniorfokus Seniorperspektiv i stadsutveckling ger livsmiljöer som stödjer ett aktivt och hälsosamt åldrande. Då kan samhällets resurser användas där de behövs mest.
  • Välfärdsteknik Ibland kan teknik göra stor skillnad för livsglädjen. En surfplatta kan öka kontakten med omvärlden. Ett positioneringslarm kan göra anhöriga tryggare. Tillsyn via kamera kan betyda ostörd sömn. Senior Göteborg arbetar för att välfärdsteknik ska öka äldres trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.
  • Äldreombudsman Från 1 mars 2019 finns en ny funktion i Göteborgs Stad för att stärka äldres röst - en äldreombudsman som är placerad hos Senior Göteborg. Det handlar om att svara på frågor, ge råd och stöd, ta emot klagomål och lotsa rätt. Och framför allt föra synpunkterna vidare till politikerna. Läs mer på goteborg.se

Hur finansieras verksamheten?

Vi får varje år ett budgetanslag från Göteborgs Stad. Flera av våra projekt är finansierade med externa medel, t ex från EU.

Vad har jag som äldre för nytta av Senior Göteborg?

Senior Göteborg jobbar med äldre och anhöriga samt strategiska aktörer inom våra tre verksamhetsområden för att bidra till att äldre upplever ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. Äldre och anhöriga kan kontakta Äldreombudsmannen för synpunkter, råd och stöd. Äldreombudsmannen för viktiga frågor och behov hos äldre vidare till kommunstyrelsen.