Enhetschefer får guidad tur på Vitalis. Här lyssnar de till Adam Hagman från Robotdalen. Foto: Ulrika Cedervall

Tilläggsuppdrag

Avdelningen för äldre, hälso- och sjukvård på stadsledningskontoret får uppdrag från kommunstyrelsen som sedan delegeras till Senior Göteborg.

Just nu har vi inga tilläggsuppdrag.

Tidigare tilläggsuppdrag:

  • Ökat inflytande, självbestämmande och attraktiva jobb. Det är de övergripande målen när Göteborgs Stad sjösätter ett helt nytt arbetssätt i hemtjänsten, kallat Attraktiv Hemtjänst. Senior Göteborg arbetade med programmet 2014-2017. Nu är Intraservice ansvariga. Läs mer om Attraktiv Hemtjänst som pågår 2014-2022.

  • Vitalis - föreläsningar, guidade gå-turer för chefer, mässa
  • EU:s äldreår
  • salutogent förhållningssätt
  • införa nationella kvalitetsregister
  • införa värdighetsgarantier

Uppdrag initierade av Senior Göteborg och stadsdelarna:

  • Livslots Angered
  • seniorcoach