Foto: Karim Hatoum

Om oss

Senior Göteborg är Göteborgs Stads utvecklingscenter för äldrefrågor. Vi arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen för att Göteborg ska vara en bra stad att åldras i. Det gör vi genom att initiera och driva utveckling utifrån behov som uppstår hos Göteborgs äldre befolkning.

Senior Göteborg initierar, driver och stödjer gränsöverskridande utveckling tillsammans med bolag, förvaltningar och andra strategiska aktörer. Vi arbetar tillsammans med äldre och anhöriga så att så många som möjligt kan klara sig själva. Det handlar om att kunna erbjuda en god vård och omsorg, bra boendemiljöer och stödjande teknik. Funktionen Äldreombudsmannen hjälper oss att få in synpunkter från äldre och är en kanal från invånarna till politikerna.

Start 2005

I februari 2004 yrkade partierna i kommunstyrelsen om att bilda ett utvecklingscenter för framtida äldrefrågor. Ett år senare startade Senior Göteborg. Vi tillhör stadsledningskontorets område för Välfärd och utbildning och avdelningen för äldre, hälso- och sjukvård.