Vi som jobbar här

Senior Göteborg är stadens utvecklingscenter. Vi jobbar med äldre i skärningspunkten mellan innovation och åldrande för att staden ska bli en bättre plats att åldras på.

Kerstin Karlsson, chef Senior Göteborg, +46 31-368 03 06
Helena Bjurbäck, äldreombudsman, +46 31 368 00 35
Ulrika Cedervall, kommunikationsstrateg, +46 31-368 03 02
Elna Hansson, planeringsledare välfärdsteknik, +46 31-368 01 14
Lisa Holtz, processledare stadsutveckling med seniorfokus, Åldersvänliga Göteborg, +46 31-368 02 96
Margaretha Häggström, processledare kompetensförsörjning, Skapa goda arbetsplatser inom Attraktiv Hemtjänst, +46 31-368 03 89
Ann Karlsson, koordinator/ekonom, +46 31 368 00 86
Sofia Tillman, processledare social hållbarhet, Rullatorloppet +46 31-368 00 97.