Vårdbiträde ny yrkesroll

Vårdbiträde ska bli ett yrke som kräver utbildning. En utbildning ska förse verksamheterna med utbildad personal. Möjlighet finns att läsa vidare till undersköterska.

Utmaningen blir en möjlighet

Det är i dagsläget svårt att rekrytera utbildad personal till vård och omsorg. Därför har SKL och fackförbundet Kommunal kommit överens om att återinföra vårdbiträden men denna gång med utbildning.

Göteborgs Stad har ställt sig bakom SKL och Kommunals avsiktsförklaring. Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram en utbildning, i två steg, där det första steget är att bli vårdbiträde och det andra att bli undersköterska.

Vad vinner verksamheten?

• Utökar rekryteringsbasen
• Med fler utbildade kollegor blir verksamheten mer professionell, kvaliteten höjs
• Yrket Vårdbiträde definieras; vilken utbildningsnivå och vilket utbildningsinnehåll behövs för yrket
• Vissa arbetsuppgifter kräver mer utbildning, då finns möjlighet för utbildade vårdbiträden att läsa vidare till undersköterska

Vad vinner kollegorna?

• Får fler utbildade kollegor med yrkeskunnande och språk
• Vårdbiträde blir ett viktigt jobb med möjlighet att läsa vidare till undersköterska!
• Arbetsuppgifterna fördelas utifrån kompetens och ansvar – vårdbiträde får ett tydligt uppdrag ej samma som undersköterska
• Undersköterskans status höjs med tydlig arbetsfördelning

Vad händer nu?

• 2019 pågår förberedelser. Processgruppen för personal- och kompetensförsörjning arbetar med:
– arbetsorganisation
– differentiering av uppdrag och roll + arbetsuppgifter
• 2020 kommer de första utbildade vårdbiträdena ut.

Vill du veta mer?

Kontakta Margaretha Häggström, processledare kompetensförsörjning 031-368 03 89