Filip Powidzki Casserblad, enhetschef i hemtjänsten i samtal med medarbetare. Foto: Lars Lanhed

Marknadsföra yrkena

Göteborgs Stad vill attrahera och rekrytera människokännare till vård- och omsorgsyrkena, gärna unga personer.

Webbplats marknadsför yrken inom vård och omsorg

Levla-webben samlar all information om kommunens yrken inom vård och omsorg - vilka yrkena är, hur du kan göra karriär, myter och berättelser från medarbetare och chefer. Du som är en människokännare — vi vill inspirera dig till en framtid inom vård och omsorg. Hos oss kan du levla. Besök goteborg.se/levla
Levla-webben innehåller också mer riktad information om hemsjukvården och de yrken som finns där. Vill du arbeta hemma hos människor, besök goteborg.se/levlahemsjukvård

Artikelserie i metro.se

Göteborgs Stad har haft en kampanj med annonser i Metro och artiklar på metrojobb.se.Möt medarbetare som arbetar inom vård och omsorg. Daniel Ahlqvist, undersköterska i hemtjänsten, Massoud Nekoui, sjuksköterska i hemsjukvården, Susanna Mateus Gloria, undersköterska på ett demensboende, Maria Landin, silviaarbetsterapeut i hemsjukvården, Nina Thomsen specialistsjuksköterska och Desiré Grund undersköterska på ett korttidsboende.

Samarbete med Ung Omsorg

Göteborgs Stad har skrivit avtal med företaget Ung Omsorg som ger unga möjlighet att arbeta på äldreboende. Läs artikel i Vårt Göteborg och i GP.

Vill du veta mer?

Kontakta processledare Margaretha Häggström 031-368 03 89