Foto: ur introduktionsfilm

Kompetensutveckling

Många nyskapande projekt på nationell nivå verkställs lokalt av Senior Göteborg. Det ledde till att Göteborg fick Sveriges första Vård- och Omsorgscollege i en storstad.

Senior Göteborg verkställer flera viktiga nationella satsningar på vård och omsorg. Vi står ofta för behovsinventering och söker finansiering.

Göteborg var första storstad att få Vård- och Omsorgscollege. Ett Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, arbetstagarorganisation och utbildare. Syftet är att höja kvaliteten på vård och omsorg. I stadens lokala Vård- och omorgscollege ingår kommunerna Göteborg-Öckerö-Partille. Utbildare som idag är certifierade är: Katrinelundsgymnasiet, Yrkesgymnasiet, Moa-lärcentrum, Cuben, ABF, Studium, Mångkulturella finska folkhögskolan och Yrgo.

Vill du veta mer?

Kontakta processledare Margaretha Häggström på 031-368 03 89.