Foto: ur introduktionsfilm

Vård- och omsorgscollege

Göteborg var Sveriges första storstad som certifierades för Vård- och Omsorgscollege.

Ett Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, arbetstagarorganisation och utbildare. Syftet är att höja kvaliteten på vård och omsorg. I stadens lokala Vård- och omsorgscollege ingår kommunerna Göteborg-Öckerö-Partille. 

Vill du veta mer?

Kontakta processledare Margaretha Häggström på 031-368 03 89.