Illustration: Kreafon

Kompetensmodell utvecklar medarbetare

Målet med Kompetensmodellen är att göra arbeten inom vård och omsorg i Göteborg mer attraktiva. Genom att erbjuda karriärvägar i form av uppdrag utvecklas medarbetarna och verksamheten blir bättre.

Kompetensmodellen består av planeringsverktyg i form av mallar i Word och Excel där yrken inom vård och omsorg beskrivs på bas-, fördjupad och expertnivå. På så sätt blir det lättare att definiera yrkesrollernas krav utifrån verksamhetens behov för tillfället. Planeringsverktygen kan laddas ner på Personalingången (intern webbplats). Där finns också uppdragsbeskrivningar för yrkena inom vård och omsorg på bas, fördjupad och expertnivå.

Enligt en utvärdering av FoU i Väst ger Kompetensmodellen en tydlig struktur för att lyfta fram kompetensen i en organisation. IT-universitetet i Göteborg anser att verktygen ger ett effektivt och kreativt arbetssätt.

Introduktion av nya chefer

Introduktion i Kompetensmodellen erbjuds till nya chefer och HR-strateger då vi ger stöd i att analysera verksamhetens behov. Sedan kan cheferna systematiskt planera kompetensförsörjningen för verksamheternas olika delar. 

Vill du veta mer?

Kontakta processledare Margaretha Häggström, 031-368 03 89 eller lyssna på ett avsnitt av SKRs podd Sveriges viktigaste jobb om just Kompetensmodellen