Foto: från introduktionsutbildningen

Huvudhandledare

Huvudhandledarmodellen är Göteborgs Stads satsning på att säkerställa kvaliteten på de arbetsplatsförlagda utbildningarna inom vård och omsorg.

Göteborgs Stad arbetar för att höja status och kvalitet på utbildningar och arbetsplatser. Huvudhandledarmodellen är ett led i att säkerställa kvaliteten på praktiken för elever och studenter.

Huvudhandledaren stöttar och organiserar de som handleder blivande undersköterskor, sjukgymnaster, sjuksköterskor och arbetsterapeuter under praktiken. Arbetet drivs tillsammans med GR, Vuxenutbildningen och Göteborgs universitet med målet är att utveckla lärandet och den vetenskapliga förankringen.
Huvudhandledaren samarbetar med utbildarna och har därför ett stort inflytande över utbildningen.

Vill du veta mer?

Kontakta processledare Margaretha Häggström, 031-368 03 89