Hemsjukvården satsar på sjuksköterskor

För att öka kontinuiteten och kvaliteten i hemsjukvården genomförs nu två förstudier.

  1. Bemanningspool för sjuksköterskor – ska staden ha en gemensam pool för alla stadsdelar för att hantera olika typer av frånvaro?
  2. En väg in – kan staden ha en gemensam rekryteringsväg för sjuksköterskor? Skulle denna modell även kunna funka för andra yrkesroller?

Projektledare för de två förstudierna är Anders Hansson och Katarina Malé Karlsson på HR intraservice. Styrgrupp är processgruppen för personal och kompetensförsörjning tillsammans med HR-chefen i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo, två områdeschefer för hälso- och sjukvård samt HR på stadsledningskontoret. En facklig referensgrupp finns också. Projektägare är direktör för välfärd och utbildning Lisbeth Nilsson och HR-direktör Tina Liljedahl-Schell på stadsledningskontoret.

Vill du veta mer?

Kontakta Margaretha Häggström, processledare kompetensförsörjning 031-368 03 89