Foto: Mikael Johansson

Kompetensförsörjning

Äldre göteborgare blir allt fler och ställer nya krav på vård och omsorg. För att klara morgondagens utmaningar förstärker Göteborgs Stad kompetensen. Senior Göteborg leder arbetet.

Vård och omsorg är en framtidsbransch när vi lever allt längre och andelen äldre ökar. För att klara rekryteringsbehoven måste yrkena bli mer attraktiva. Samtidigt behöver den positiva bilden av äldreomsorgen stärkas. Senior Göteborg jobbar för nya samarbeten med olika aktörer, tjänster och möjlighet att göra karriär. Vi planerar utifrån en strategisk kompetensförsörjningsplan

Senior Göteborg planerar, samordnar och driver flera projekt för att förstärka kompetensen i kommunen. Målen är bland annat att: 

  • Attrahera och rekrytera
  • Bibehålla och säkra befintlig kompetens 
  • Motivera och utveckla medarbetare
  • Förnya och utveckla verksamheten och identifiera behov av ny kompetens 

Vill du veta mer? 

Kontakta processledare Margaretha Häggström, 031-368 03 89