Äldres levnadsförhållanden i kartvy

Nu finns statistikbladet "Äldrebladet" på karta. Äldrebladet, som togs fram 2011, har varit flitigt använt för att ge en helhetsbild av den äldre befolkningens levnads- och boendeförhållanden. Den nya kartvyn möjliggör nu rumsliga analyser av levnadsförhållandena för göteborgare som är 65+.

Lättare visualisera statistik

Det nya med Äldrebladet på karta är att användaren kan visualisera statistik och göra rumsliga analyser baserat på Göteborgs Stads primärområden. Nu finns det fler differentieringar av statistiken gällande födelseplats för göteborgare över 65 år. Tidigare var statistiken uppdelad i Födda i Sverige och Födda i Utlandet.

Det går fortfarande att få tillgång till statistik i tabeller uppdelad på primärområde: tryck på attributstabellen i QGIS. Högerklicka på en kategori och välj Öppna attributstabell så kommer du till tabellerna.

Information om hur bra tillgängligheten är

En annan nyhet är att statistik från inventeringsverktyget TIBB (tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd) ingår. TIBB innebär att vägen mellan hyreslägenheten och den offentliga miljön har gåtts igenom och bedömts. Hyreshusens trapphus, hiss, miljöhus, angöring med mera har inventerats och varje adress tilldelas en av fem möjliga tillgänglighetsnivåer där nivå fem motsvarar nybyggd standard. TIBB är ett bra sätt att bilda sig en uppfattning om hur tillgängligheten och användbarheten ser ut i hyreshusen runt om i Göteborg. TIBB innehåller totalt 8881 adresser som omfattar 82 379 hyreslägenheter vilket motsvarar cirka 97-99 procent av alla hyresrätter i flerbostadshus i Göteborg.

Hur får jag tillgång till Äldrebladet på karta?

För att kunna använda Äldrebladet på karta behöver du ha tillgång till ett GIS-program. Detta kan du som är anställd i Göteborgs STad få via "Mina verktyg" där du beställer QGIS kostnadsfritt. Du behöver också skaffa behörighet att använda mappen: Geodata (//nap2sbk.sbk.goteborg.se) (M:). Detta gör du genom att mejla Stadsbyggnadskontorets funktionsbrevlåda kartor@sbk.goteborg.se. Skriv ditt användarkonto, vilken förvaltning du tillhör och förvaltningskod i beställningen.

Vilka har tagit fram den nya kartvyn?

Initiativet till förändringen kom från Senior Göteborg genom kommunstyrelse-uppdraget Åldersvänliga Göteborg. Det tidigare faktabladet togs fram i den nationella försöksverksamheten Gôrbra för äldre, som leddes av Senior Göteborg.

Åldersvänliga Göteborg arbetar för att stadens sociala och fysiska miljöer ska bli bättre att åldras i. Äldrebladet på karta har utvecklats tillsammans med utvecklingsledare stadsutveckling i Lundby, enhetschef för hälsofrämjande och förebyggande i Centrum, medarbetare från Statistik och Analys, Stadsledningskontoret, utvecklingsenheten på Fastighetskontoret och Geodata på Stadsbyggnadskontoret.

Vill du veta mer?

Kontakta Lisa Holtz, processledare Åldersvänliga Göteborg 031-368 02 96, lisa.holtz@aldrevardomsorg.goteborg.se