Seminarium: Vad gör städer bra att åldras i?

I ett EU-projekt har forskare följt sex städer som vill bli mer åldersvänliga, däribland Göteborg. Ta del av forskarnas rekommendationer och goda exempel från städerna.

I en serie seminarium berättar forskare och tjänstemän från de olika städerna om vad som skiljer ett åldrande i städer gentemot landsbygden, hur städerna jobbar och vilka policydokument som finns som stöd för att göra städerna mer åldersvänliga.

Klicka på respektive programpunkt för att anmäla dig. Varje medverkande stad presenterar på sitt lands språk. I det fullständiga programmet finns mer information om varje programpunkt på engelska.

Seminarieprogram i korthet

Plenary, kick-off session (på engelska) 30 november kl. 10-12

Föredrag från Oslo, Norge (på norska) 1 december kl. 13.30-14.30

Föredrag från Amsterdam, Holland (på holländska) 2 december kl. 10-11

Föredrag från Manchester, England (på engelska) 2 december kl. 12.30-13.30

Föredrag från Barcelona, Spanien (på spanska) 3 december kl. 10-11

Föredrag från Göteborg, Sverige 3 december kl. 13.30-14.30

Föredrag från Nantes, Frankrike (på franska) 4 december kl. 10-11

Fullständigt seminarieprogram

Vill du veta mer? Kontakta gärna

Lisa Holtz, processledare Åldersvänliga Göteborg, +46 31 368 02 96