Rullatorloppet gick genom Trädgårdsföreningen. Foto: Thomas Lejon

2019 - Rullatorloppet

Göteborgs Stad bjöd in stadens seniorer till ett lopp för rörelse, glädje och hälsa. Alla som använder rullator, rullstol, stavar eller annat gånghjälpmedel var välkomna att vara med.

Rullatorloppet 1 oktober 2019 var en aktivitet i uppdraget Åldersvänliga Göteborg. Syftet var att synliggöra äldres behov i stadsmiljön nu när vi blir fler äldre som åldras i staden. Genom Rullatorloppet ville Göteborgs Stad på ett lustfyllt sätt främja rörelse och hälsa för äldre personer som använder gånghjälpmedel. 

Film

Här kan du se en film om Rullatorloppet. Filmen är producerad av Mediabyrån daglig verksamhet. 

Vill du veta mer, kontakta:

Sofia Tillman projektledare, 031-366 94 59

 

Rullatorloppet i media 

Läs artiklar om loppet på SvT nyheter, Vårt Göteborg - Stort intresse för Göteborgs första rullatorlopp, Göteborg DirektP4 Göteborg, nyhetssajten Omni, Vårt Göteborg, nyhetssajten Hälsovetaren och i nyhetstjänsten f Plus.