Sinikka Rokka, förra årets vinnare av bäst pimpade gånghjälpmedel. Foto: Thomas Lejon

2020 - Rullatorloppet

Rullatorloppet är tänkt att vara en återkommande aktivitet kopplad till uppdraget Åldersvänliga Göteborg. Loppet har arrangerats sedan 2019 för att inspirera seniorer med gånghjälpmedel till rörelse, synliggöra äldres behov i stadsmiljön och fira internationella äldredagen.

Rullatorloppet är ett lopp för seniorer med någon slags gånghjälpmedel; käpp, stavar, rullator eller rullstol. På grund av coronapandemin genomfördes loppet under 2020 som 14 lokala lopp på äldreboenden runt om i Göteborg. 350 personer deltog i det 600 meter långa loppet i närheten av respektive äldreboende.

- 1 oktober är en speciell dag, det är internationella äldredagen och besöksförbudet på äldreboende hävs. Vi vill sätta ljuset på äldre personer som bor på äldreboende i år. Det blir en kraft när man är många som gör något roligt tillsammans efter en tuff tid, säger Christina von Egidy, projektledare.

Rullatorloppet arrangeras av Göteborgs Stad. Syftet är att minska stigmatiseringen kring gånghjälpmedel och främja rörelse på ett lustfyllt sätt samt att påvisa hur viktig tillgängligheten i utemiljön är för personer med gånghjälpmedel.
Loppet genomförs inte på tid utan det viktiga för deltagarna är att vara med och att ta sig i mål. Till hjälpmedlen hör bland annat käppar, rullstolar och rullatorer. Åldern på deltagarna varierar och den äldsta deltagaren har passerat 100 år.

Äldre behöver en tillgänglig utemiljö

- Andelen äldre i Göteborg ökar och vi vill att äldre ska kunna röra sig i en tillgänglig stad. Göteborg som stad behöver bli mer åldersvänlig och därför uppmärksammar vi seniorers behov i stadsmiljön, säger Christina von Egidy.

Samtliga deltagare i loppet får ett startnummer och en medalj när de går i mål. Den internationella äldredagen högtidlighålls med en inspelad konferencier, uppvärmning med gympa-Berit och musikunderhållning med Casper Janebrink, Carina Byhlin Andreasson och Pablo Copa.
- I år tar sig deltagarna sammanlagt 21 mil. Nästa år intar vi Oslo (som ligger 25 mil från Göteborg) när vi blir ännu fler deltagare, säger Christina von Egidy.

Deltagande äldreboenden 1 oktober 2020:

Byalagsgatans äldreboende, Bjöla äldreboende, Fridkullagatans äldreboende, Grevegårdens äldreboende, Krokslätts äldreboende, Landalahus, Lillhagsparkens äldreboende, hus 10, Lövgärdets äldreboende, Sehlstedtsgatans äldreboende , Sockenvägens äldreboende, Solängsvägen 57, Svaleboskogens äldreboende, Svartedalens äldrecentrum, Örgrytehemmet

Läs gärna en artikel om Rullatorloppet på Göteborgs universitets webb.

Vill du veta mer, kontakta:

Sofia Tillman projektledare, 031-366 94 59