Västkustens dragspelsklubb underhöll äldre på ett trygghetsboende i Kortedala 8 juni. Foto: Annika Berntsson

2020 - Kultur till Kvarteret

"Kultur till Kvarteret" erbjöd liveframträdanden i äldres närmiljö under sommaren 2020. Satsningen uppskattades mycket av både äldre hyresgäster och artister. Under fyra veckor i december följdes det upp med "Jul till Kvarteret".

Ladda ner rapporten om Kultur till Kvarteret

När coronapandemin slog till under 2020 tvingades Göteborgs Stads mötesplatser och träffpunkter för äldre att stänga. För att motverka ensamhet och isolering kom satsningen "Kultur till Kvarteret" till. Spelningar och uppträdanden startade i maj och höll på fram till sista augusti. 

Totalt blev det 200 spelningar på ett 50-tal bostadsgårdar runt om i Göteborg med alltifrån olika typer av musikspelningar med jazz, rock, pop och visor till dansuppvisningar och teaterframträdanden. Satsningen riktades till hyresgäster i trygghets- och seniorboenden som tillhör riskgruppen 70+.

Uppskattade livespelningar

 Hyresgästerna har uttryckt hur mycket det har betytt för dem att få vara en del av ett liveuppträdande, det har gett en positiv känsla som också har lett till ökade kontakter med grannarna, både äldre och yngre personer, säger Sofia Tillman, projektledare på Senior Göteborg. 

 Flera artister har hört av sig efteråt och tackat för att de fått möjligheten att få vara med. För flera av dem var det ett annorlunda sätt att framträda och möta en publik på, vilket uppskattats, fortsätter Sofia Tillman. 

Jul till Kvarteret

Succén har fått en fortsättning i "Jul till Kvarteret", en satsning som pågått vecka 49-51 i samarbete med Speldags, en verksamhet inom kulturförvaltningen. Marknadsföring har riktats direkt till berörda hyresgäster för att hålla smittspridningen nere. 

Jul till kvarteret har bjudit på ett 100-tal luciatåg med Hvitfeldska gymnasiets elever, musikunderhållning, gycklare, orkestermusik samt en webbsänd julkonsert riktad till äldre som bor på senior-, trygghets- och äldreboende i Göteborg. 

Stort samarbetsprojekt

Kultur till Kvarteret var ett stort samarbetsprojekt. I projektet har trygghets- och seniorboenden hos både allmännyttan och privata förvaltare deltagit. Anställda inom stadens hälsofrämjande och förebyggande verksamheter i stadsdelarna har varit med i planering och genomförande. Kulturförvaltningen och Kulturkalaset har ansvarat för att sommarjobbande ungdomar från arbetsmarknads och vuxenutbildningen genomfört musik, dans- och teaterframträdanden. Högskolan för scen och musik har förmedlat studenter som kunnat framträda. Röda Korset har förmedlat frivilliga artister. Folkuniversitetet har bidragit med artister och studieförbundet Bilda har bidragit med artister och utlån av förstärkare. 

Om satsningen i media

GP: Äldre bjuds på konserter vid balkongen i sommar

Vårt Göteborg: Kultur till Kvarteret en lyckad satsning

Vårt Göteborg: Göteborgs Stad satsar på livemusik för äldre på trygghetsboenden

Poseidon: Sista livespelningen för våra äldre hyresgäster

Vill du veta mer?

Sofia Tillman, projektledare