Åldersvänlighet berör samtliga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Alla ska med.

2021 - Handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg

I arbetet med att bli en åldersvänlig stad ingår att ta fram en handlingsplan. Kommunfullmäktige godkände handlingsplanen i maj 2021. Den gäller för åren 2021-2024.

Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021 - 2024 är ett stadenövergripande styrdokument, godkänt av kommunfullmäktige. Nu fortsätter arbetet för att omsätta plan till handling.

Syftet med planen

Syftet med Åldersvänliga Göteborgs handlingsplan är att möjliggöra att staden blir en bättre plats att åldras på med hjälp av utvalda aktiviteter. Aktiviteterna är tidsatta och har en tydlig ansvarsfördelning vad gäller genomförande och uppföljning.

Remissinstanser

Remissinstanser i framtagande av handlingsplanen har varit Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Park- och naturnämnden, Nämnden för konsument- och medborgarservice, Kulturnämnden, Stadsdelsnämnden Angered, Stadsdelsnämnden Centrum, Förvaltnings AB Framtiden, Boplats Göteborg AB, Idrott- och föreningsnämnden, Göteborgs Stads Pensionärsråd samt Göteborgs Stads HBTQ-råd. 

Vill du veta mer? 

Kontakta Emma Matsson, utvecklingsledare Åldersvänliga Göteborg, +46 31 365 56 05