Illustration: Kreafon

2010-2012 Gôrbra för äldre

Gôrbra för äldre var en nationell försöksverksamhet som pågick 2010-2012. Göteborgs Stad och flera bostadsbolag investerade i ökad gemenskap, bättre tillgänglighet och ny teknik för att äldre som vill, ska kunna bo kvar längre i sina hem.

Gôrbra för äldre berörde många aktörer; bostadsföretag, stadsdelsförvaltningar och inte minst äldre och anhöriga som hjälpte oss att satsa på rätt åtgärder. Samverkan och metoder för att skapa bättre tillgänglighet i bostäder utvecklades. FoU i Väst/GR utvärderade projektet och gjorde en ekonomisk analys med sikte på en framtida betalningsmodell med hjälp av PWC.

Diskutera bra boendemiljöer och teknik

Få råd och tips och delta i diskussionen om hur vi tillsammans kan skapa goda boendemiljöer i den öppna Facebook-gruppen "Görbra för äldre" med 1 1000 medlemmar.

Se filmen om Gôrbra för äldre

Filmen kan användas som inspiration. Den har visats både nationellt och internationellt.

Här är ett utdrag ur Görbra-filmen om GPS-larm som anhörigstöd.

Läs våra vägledningar

...för gôrbra badrum, enkla förbättringar och GPS-larm, se fillistan. Försöksverksamheten tog också fram statistik över äldres boende som uppdateras årligen. Våren 2019 ersätts statistikbladet med en GIS-karta.

Om försöksversamheten i media:

P4 Göteborg - Satsning på att äldre skall kunna bo kvar hemma

Vårt Göteborg - Göteborg får fem miljoner till smart teknik för äldre

Sveriges Radio/Ekot - Information om teknik till äldre blir bättre

Samspel - Teknik och enkla förbättringar är gôrbra för äldre

Hjälpmedelsinstitutets pressmeddelande: Ny teknik testas i tre kommuner

Senior Göteborg i samverkan med:

Äldre och anhöriga, Centrala pensionärsrådet, Boplats Göteborg, Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget AB, Familjebostäder i Göteborg AB, Örgryte Bostads AB, Fastighetskontoret, SDF Askim-Frölunda-Högsbo, SDF Centrum, SDF Västra Göteborg, SDF Västra Hisingen, SDF Östra Göteborg, SDF Örgryte-Härlanda och FoU i Väst/GR

Vill du veta mer?

Kontakta Kerstin Karlsson chef Senior Göteborg +46 31-368 03 06 eller Ulrika Cedervall kommunikationsstrateg +46 31 368 03 02