Illustration: Kreafon

2010-2012 Gôrbra för äldre

Gôrbra för äldre var en nationell försöksverksamhet som pågick 2010-2012. Göteborgs Stad och flera bostadsbolag investerade i ökad gemenskap, bättre tillgänglighet och ny teknik för att äldre som vill, ska kunna bo kvar längre i sina hem. Arbetet gav viktiga erfarenheter som gjorde att WHO bad Göteborgs Stad att gå med i Age-friendly cities and communities.

Gôrbra för äldre berörde många aktörer; bostadsföretag, stadsdelsförvaltningar och inte minst äldre och anhöriga som hjälpte oss att satsa på rätt åtgärder. Samverkan och metoder för att skapa bättre tillgänglighet i bostäder utvecklades. FoU i Väst/GR utvärderade projektet och gjorde en ekonomisk analys med sikte på en framtida betalningsmodell med hjälp av PWC. 

Diskutera bra boendemiljöer och teknik

Få råd och tips och delta i diskussionen om hur vi tillsammans kan skapa goda boendemiljöer i den öppna Facebook-gruppen "Görbra för äldre" med 1 1000 medlemmar.

Se filmen om Gôrbra för äldre

Filmen kan användas som inspiration. Den har visats både nationellt och internationellt. 7:26-8:49 in i filmen finns en del om GPS-larm som anhörigstöd som fortfarande är aktuell. 

Läs våra vägledningar

...för gôrbra badrum, enkla förbättringar och GPS-larm, se "Ladda ner vägledningar" längst ner på sidan. Försöksverksamheten tog också fram statistik över äldres boende på en GIS-karta. 

Om Görbra för äldre i media:

Senior Göteborg i samverkan med:

Äldre och anhöriga, Centrala pensionärsrådet, Boplats Göteborg, Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget AB, Familjebostäder i Göteborg AB, Örgryte Bostads AB, Fastighetskontoret, stadsdelsförvaltningen/SDF Askim-Frölunda-Högsbo, SDF Centrum, SDF Västra Göteborg, SDF Västra Hisingen, SDF Östra Göteborg, SDF Örgryte-Härlanda och FoU i Väst/GR

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Ulrika Cedervall kommunikationsstrateg på 076-697 31 76