Framtidsutvecklare sökes

Framtidsutvecklarna hjälper Göteborgs Stad att göra staden mer åldersvänlig. Framtidsutvecklarna driver egna idéer och initiativ samt får erbjudande om olika uppdrag efter intresse.

Framtidsutvecklarna är seniorer med olika bakgrunder, åldrar, kunskaper, erfarenheter och bor i olika delar av Göteborg. Tillsammans bidrar de ideellt med sin tid och sitt engagemang för en bättre plats att åldras på.

Varför Framtidsutvecklare? 

Kommunstyrelseuppdraget Åldersvänliga Göteborg är en del av Världshälsoorganisationens globala nätverk Age-friendly Cities and Communities. Tillsammans med fler än 1000 städer runtom i världen byter vi erfarenheter, kunskaper och praktiska exempel på hur vi kan arbeta för att göra stadens sociala och fysiska miljöer mer tillgängliga och inkluderande för alla åldrar. Seniorers delaktighet är grunden i arbetet för en åldersvänlig stad. För att säkerställa delaktighet i hela arbetsprocessen inom uppdraget Åldersvänliga Göteborg skapades den särskilda delaktighetsformen "framtidsutvecklarna".

Begreppet framtidsutvecklarna myntades i en designprocess: Medarbetare från olika verksamheter inom Göteborgs Stad frågade en mångfald av seniorer vad en roll skulle kunna kallas där seniorers erfarenheter, kunskaper, kreativitet, idéer togs tillvara på i utvecklingen av stadens sociala och fysiska miljöer.

Under hösten 2019 arrangerades informationsträffar om uppdraget. Seniorer som var intresserade av att bli framtidsutvecklare fick svara på frågor och göra en samarbetsövning. Intresset var stort och cirka 170 seniorer sökte till uppdraget. 27 personer valdes ut i första rekryteringsomgången.

Vad gör framtidsutvecklarna?

Som framtidsutvecklare vill du vara med och bidra till utvecklingen av en mer åldersvänlig stad tillsammans med andra inom Åldersvänliga Göteborgs fokusområden: stadsmiljö, mobilitet, bostäder, social delaktighet och inkludering, samhällsstöd och service, information och kommunikation.

Framtidsutvecklarna driver idéer och initiativ samt erbjuds olika uppdrag efter intresse. De olika uppdragen kan handla om att delta i referens/arbetsgrupp för bostäder och fysisk planering, utvärdera platser och delta i workshops, testa nya och befintliga tjänster, ge synpunkter och bidra med sina idéer och kunskaper för kommunikationsmaterial, komma föreslag med föreläsningar, delta i forskningsprojekt, belysa viktiga frågor inom Åldersvänliga Göteborg såväl som att uppmärksamma det åldersvänliga arbetet till andra seniorer.

Flera av framtidsutvecklarna har deltagit i framtagandet av kommande Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021 - 2024. Framtidsutvecklarna kommer delta på olika sätt i genomförandet av planen.  En särskild framtidsutvecklargrupp kommer bildas för att tillsammans med forskning och medarbetare på Göteborgs Stad utvärdera planen.

Vill du bli framtidsutvecklare?

Vill du samarbeta med seniorer, Göteborgs Stad och andra aktörer för bidra till att Göteborg blir en bättre stad att åldras i? Just nu söker vi efter fler framtidsutvecklare bosatta i nordöstra Göteborg eller på Hisingen i områdena Torslanda, Tuve och Biskopsgården.

Hör av dig till Sofia Tillman, processledare social hållbarhet, 031-368 00 97 sofia.tillman@aldrevardomsorg.goteborg.se så får du mer information om hur uttagningsprocessen går till.


Vill du veta mer? 

Kontakta Emma Mattson, utvecklingsledare Åldersvänliga Göteborg, 031-365 56 05

Läs mer i Vårt Göteborgs artikel om rekryteringen av Framtidsutvecklare