2019 - Föreläsningar mer info

Under 2018 och i början av 2019 samlade Senior Göteborg in äldres synpunkter på hur staden fungerar att åldras i. Synpunkterna har sammanställt i en rapport. Nedan finns presentationer av äldres synpunkter som gjorts i samband med öppna föreläsningar våren 2019.

I samarbete med AgeCap

Föreläsningarna arrangeras inom uppdraget Åldersvänliga Göteborg. Föreläsningarna genomförs i samverkan mellan forskningsinstitutet Age Cap vid Göteborgs universitet och Senior Göteborg, stadens utvecklingscenter för äldrefrågor.

Vill du veta mer?

Kontakta Lisa Holtz processledare stadsutveckling +46 31 368 02 96 eller Sofia Tillman processledare social hållbarhet +46 31 368 00 97