2019 - Aktuell forskning, föreläsningsserie

Ta del av aktuell forskning inom åldrande, hälsa och stadsutveckling. Här nedan finner du både aktuella föreläsningar, presentationer från tidigare föreläsningar och filmade föreläsningar. Föreläsningsserien genomförs i samverkan mellan AgeCap - centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet och Senior Göteborg, Göteborgs Stads utvecklingscenter.

Aktuella föreläsningar hösten 2019

Digitala klyftor i den äldre befolkningen

Föreläsning om digitala klyftor. Fler äldre personer är digitala men det finns fortfarande ett digitalt utanförskap bland den äldsta befolkningen. Hur ser den digitala klyftan ut och vad bör vi göra för att inkludera fler?

Annika Bergström, AgeCap-forskare och professor på institutionen för journalistik, medier och kommunikation på Göteborgs universitet föreläser om hur den digitala användningen ser ut i åldersgruppen 65+.

Lisa Holtz, processledare i Göteborgs Stad berättar om uppdraget Åldersvänliga Göteborg. Vad säger seniorer om information och kommunikation?

Tid: Torsdagen 14 november kl 13.15 - 14.45
Plats: Mötesplats Vintergatan 1
Hållplats: Sannegårdshamnen

Åldersvänligt - vänligt för vem?

Föreläsning med reflektioner kring ålder, något vi alla har, och hur samhällsbygget och planeringen kan relateras till detta. Är gamla städer bra för gamla och är nya byggnader bäst för unga?

Göran Lindahl, är docent vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers, föreläser och reflekterar kring ålder och samhällsplanering.
Lisa Holtz, processledare stadsutveckling i Göteborgs stad berättar om Åldersvänliga Göteborg. Vad gör staden för att Göteborg ska bli en bättre plats att åldras på?

Tid: Måndagen 2 december, kl. 13 - 14.30
Plats: Kortedala Forum. Lokala: Scendala
Närmsta hållplats: Kortedala Torg

Hur kan den hållbara staden bli en bra plats att åldras på?

Tisdag 22 januari, kl. 13 – 15 Plats: Älvrummet, Lindholmspiren 3-5
Göran Lindahl, docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign föreläser om behovet av förändrat tankesätt i stadsutveckling och mobilitetsfrågor. Ladda ner presentationen. Lisa Holtz, processledare Senior Göteborg, talade om vad seniorer säger om mobilitet kopplat till uppdraget Åldersvänliga Göteborg. Ladda ner presentationen.

Vad är viktigt i boendemiljön när vår fysiska kapacitet förändras?

Onsdag 6 februari kl. 13 - 15 Plats: Kortedala Forum, Kortedala Torg 1, Lokal: Stordala
Eva Holmgren, universitetslektor på Göteborgs universitet föreläser om vad som händer med vår fysiska kapacitet när vi åldras och vad som är viktigt att tänka på i boendemiljö och närmiljö. Lisa Holtz, processledare Senior Göteborg talade om vad seniorer säger om bostäder. Ladda ner presentationen.

Hur ser ålderismen ut i media?

Onsdag 6 mars kl. 12-14 Plats: Frölunda Kulturhus, Valthornsgatan 13, Lokal: Lilla Salen,
Maria Edström, docent på institutionen för journalistik, medier och kommunikation på Göteborgs universitet föreläser om hur medielandskapet porträtterar äldre. Ladda ner presentationen. Lisa Holtz, processledare Senior Göteborg talade om vad seniorer säger om social delaktighet och inkludering. Ladda ner presentationen.

Hur ser vi på äldre i historiskt perspektiv?

Måndag 18 mars kl. 13-15 Plats: Mötesplats - Kulturhus, Karl Gustavsgatan 65
Ulrika Lagerlöf Nilsson, docent vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet föreläser om hur synen på äldre och åldrande har skiftat i ett historiskt perspektiv, från 1700-talet och framåt. Ladda ner presentationen. Lisa Holtz, processledare Senior Göteborg talade om vad seniorer säger om samhällsstöd och service. Ladda ner presentationen.

Äldreperspektiv i utemiljön

Måndag 15 april kl 13-15 Plats: Blå Stället, Angereds Torg 13, Lokal: Stora salongen
Anna Bengtsson, doktor i landskapsarkitektur på Sveriges lantbruksuniversitet föreläser om hur vi kan använda zoner och miljökvaliteter till att planera utemiljö för äldre personer och personer med vårdbehov i närhet av våra bostäder och på offentliga platser. Lisa Holtz, processledare Senior Göteborg talade om vad seniorer säger om stadsmiljö. Ladda ner presentationen.

Digitala klyftor i den äldre befolkningen, hur ser de ut?

Fredag 3 maj kl 11-12 Plats: Stadsbiblioteket, Götaplatsen 3 Lokal: Trappscenen
Föreläsningen med Annika Bergström blev tyvärr inställd. Föreläsningen återkommer 14 november kl 13.15-14.40 på Vintergatan 1. Lisa Holtz berättade vad seniorer i Göteborg säger om information och kommunikation. Ladda ner presentationen.

I samarbete med AgeCap

Föreläsningarna arrangeras inom uppdraget Åldersvänliga Göteborg. Föreläsningarna genomförs i samverkan mellan forskningsinstitutet Age Cap vid Göteborgs universitet och Senior Göteborg, stadens utvecklingscenter för äldrefrågor.

Läs mer i Vårt Göteborg: Seniorer kan bidra till att göra Göteborg mer åldersvänligt

Vill du veta mer? Eller önska föreläsningsområde?

Kontakta Lisa Holtz processledare stadsutveckling +46 31 368 02 96 eller Sofia Tillman processledare social hållbarhet +46 31 368 00 97 - vad är det du är intresserad av att lyssna och ta del av?