2019 - Basutvärdering

Nulägesbeskrivning av seniorers behov, erfarenheter och synpunkter om åldersvänligheten i Göteborg. Basutvärderingen utgör grunden i att ta fram handlingsplanen för Åldersvänliga Göteborg.

Grunden i arbetet för att bli en åldersvänlig stad är att lyssna på och involvera äldre personer. Genom att använda öppna och utforskande frågor har Åldersvänliga Göteborg samlat in behov, erfarenheter och synpunkter om vad en åldersvänlig stad är, möjligheter till förbättringar och vad som redan är bra. 630 äldre personer har bidragit på olika sätt. Basutvärdering bygger också på samtal med tjänstepersoner, statistik, material från verksamheter och relevant forskning.

Den kvantitativa delen i metoden består av analyser av stadsledningskontorets tillgängliga statistik samt data från de senaste H70- och H85-studierna från AgeCap vid Göteborgs universitet.

Några metoder som använts är Life filming, fokusgrupp, workshop, samtal, uppsökande dialog, tjänstedesign, enkät och sammanställning av synpunkter för ytterligare kommentarer.

Basutvärderingen är baserad på områden som enligt WHO är viktiga för att en stad ska fungera att åldras i. 

Basutvärderingen är antagen enligt tjänsteutlåtande i maj 2019 och nu tas en handlingsplan fram tillsammans med framtidsutvecklare och strategiska tjänstepersoner.

Ladda ner basutvärderingen som pdf-fil ovan eller läs den som en blädderbar, digital rapport här

Läs gärna artikeln om basutvärderingen i Vårt Göteborg: Så åldersvänligt är Göteborg enligt seniorerna själva

Vill du veta mer?

Kontakta Sofia Tillman, processledare social hållbarhet, 031-366 94 59