Engagemang och ökad kunskap

För att bli en åldersvänlig stad, behöver kommunen förstå och vara lyhörda för äldre människors specifika behov. En åldersvänlig stad bör involvera äldre i vilka förbättringar som behövs för att staden ska fungera för alla åldrar.

  • En grupp har filmat med surfplatta för att illustrera var förbättringar behövs. Gruppen startade 23 september i stadsdelen Centrum och hade sin sista träff 4 november 2016. Här är länkar till några av filmerna:
  • 6 oktober 2016 bjöd vi in till ett kunskapsseminarium om vinster med att ta hänsyn till seniorperspektivet i stadsutveckling. Seminariet var ett samarrangemang med Älvstaden och KTH. Presentationerna från dagen hittar du i fillistan ovan. Där finns också fem lärdomar från seminariet.
  • 10 november 2016 höll vi en workshop med spanska föreningen på Allégården.
  • 2017: Seniorer har deltagit i "Open Calls" för Jubileumsparken och påverkat dess utformning
  • Grupper med utrikesfödda göteborgsseniorer och anhöriga har lämnat sina synpunkter om vad som är viktigt för dem.

Vill du läsa mer?

Här är länk till Göteborgs Stads egen sida på WHOs webbplats (engelska). Goda exempel som vi sprider är Äldre Direkt, Berätta mera, Life filming och Trygghetskamera.

WHO:s årsrapport om äldres hälsa i världen - god boendemiljö nyckeln till hälsosamt åldrande - kapitel 6 är särskilt intressant. Här är en sammanfattning av rapporten på 28 sidor. Du kan också ladda ner presentationsmaterial till.

Artikel i ETC - En stad att åldras i. Artikel i GP - Äldrefrågorna är ständigt på den politiska agendan.  

Vill du veta mer?

Kontakta Lisa Holtz processledare stadsutveckling +46 31 368 02 96