2020 Sprid kärlek inte ålderism

Till pratshowen om sex och sensualitet som senior tog vi fram en samtalsstartare - en kondom. Här berättar vi varför.

Varför har ni en kondom där det står SPRID KÄRLEK INTE ÅLDERISM?

Kondomen har tagits fram för att agera som en samtalsstartare för en pratshow om sexuell hälsa och äldre. Äldresbild på kondom sexuella hälsa är en del av den generella hälsan och är ett ämne som många seniorer tycker är viktigt. Men också känsligt, ovanligt eller till och med tabu att prata om. En kondom ger ingen heltäckande bild av sexualitet(er), utan ska ses som en samtalsstartare. Exempelvis kopplas ofta kondomanvändning ihop med män och personer med penis. Många fler kan ha nytta av samtal om kondomer och säkrare sex oavsett kön, könsuttryck eller sexuell praktik .  Såsom kondomer på sexleksaker som gemensamt används mellan kvinnor eller personer med vagina. Då en del sexuellt överfarbara infektioner kan ske via gemensamt användande av sexleksaker. Källa: Kondomhandboken

Kondomen är också en del av en marknadsföringskampanj för att sprida direktsänd Pratshow om sexuell hälsa och seniorer. 

Vad är sexuell hälsa?

Sexuell hälsa är att känna fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till sin sexualitet. För att uppnå sexuell hälsa krävs bland annat att alla:

  • respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande
  • fritt får definiera sin egen sexualitet, inklusive sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck
  • får avgöra om och när man vill vara sexuellt aktiv
  •  får välja sina sexualpartners
  • får ha säkra och njutbara sexuella upplevelser under hela livet
  • har tillgång till information, resurser, tjänster och det stöd som krävs för att uppnå ovanstående, utan risk för diskriminering, tvång, utnyttjande och våld.

 Källa: Guttmacher-Lancet-kommissionens slutrapport, översättning Folkhälsomyndigheten 2018

Vad är ålderism?

Ålderism handlar om ålder som grund för fördomar och diskriminering, med betoning på situationen för äldre. Ålderism är kanske den mest accepterade formen av fördom som existerar i dag, och den form av diskriminering som det tas lättast på. Negativa uttalanden och åsikter är accepterade på ett helt annat sätt om de är riktade mot äldre än om de vore riktade mot andra grupper. Det handlar om fördomsfulla attityder mot äldre, ålderdomen och åldrandet samt stereotyper. Vilket påverkar hälsan negativt. Källa: Lars Andersson (2008, Bok Ålderism)

Vad har ålderism med sexuell hälsa att göra?

Ålderism är bland annat kopplat ihop med sexuell hälsa då det kan upplevas tabu och känsligt att prata om äldres sexualitet. Ålderismen tar sig även uttryck genom att osynliggöra frågan om äldres sexualitet. Rådande fördomar om att exempelvis äldre kan ses som mindre sexuella varelse, med mindre sexuell lust och inte har behov av sexuell aktivitet. Fördomar om äldres sexualitet påverkar bland annat att äldre kan förneka sitt behov av närhet och viljan att träffa en ny partner.  Fördomar bidrar även att en del inte vågar uttrycka sin sexualitet eller gå hand i hand med sin partner. Att prata om sex, sexualitet och intimitet som seniorer är en viktig del i att motverka ålderism och konfrontera särskilda stereotypiska föreställningar om äldre. Att kunna uttrycka sin sexualitet och bestämma över sin kropp är en väsentlig del av sitt välbefinnande och livskvalitet.

Vill du läsa mer i ämnet:

Broschyren Länge leve lusten som är producerad av RFSU i samarbete med SKPF, SPF och PRO.

Demens och sex, en skrift för dig som arbetar med personer som har demenssjukdom