2020 Pratshowturné om känsliga ämnen

I höst arrangerar Åldersvänliga Göteborg en pratshowturné där vi tar upp ovanliga och känsliga samtalsämnen som berör åldrande, hälsa och livslust. Under pratshowen samlas forskare, intresseorganisationer, tjänstepersoner i Göteborgs Stad, andra aktörer och göteborgsseniorer med erfarenheter i ämnet.


Sex och sensualitet som senior

Åldern har ingen betydelse för bra sex och sexuell lust. Frågan är hur du bejakar din sexuella hälsa genom hela livet? Vad påverkar att vi är sexuellt aktiva i hög ålder?

Samtalsdeltagare: Ingmar Skoog, professor i psykiatri, föreståndare för AgeCap, centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet och Suzann Larsdotter, sakkunnig i sexualupplysning, RFSU, auktoriserad socionom, teolog och sexolog. Pratshowen sändes 7 oktober.


Ensamhet

Ensamhet kommer i olika former. Hur och när uppstår ensamhet? Vad finns det för olika situationer och perspektiv på ensamhet? Vad kan vi göra för att motverka ensamhet och vad du kan själv göra för att känna dig mindre ensam? Det är några av de teman som kommer lyftas under pratshowen.

Samtalsdeltagare: Seroj Ghazarian, Göteborgs Stad, utvecklingsledare mänskliga rättigheter, tidigare arbetslivserfarenhet inom psykiatri, lärare på komvux och ideellt arbete för papperslösa individer,
Helena Backlund Wasling,
forskare i neurofysiologi vid Göteborgs Universitet som bland annat har forskat om betydelsen av beröring och hur det påverkar människor och
Åsa Vilu, Stadsmissionen,
områdeschef sociala området

Pratshowen sändes 12 oktober.


För frågor, kontakta

Lisa Holtz, processledare Åldersvänliga Göteborg på lisa.holtz@aldrevardomsorg.goteborg.se eller 0768-56 54 96.