2019 - Framtidsutvecklare

Senior Göteborg har rekryterat 30 framtidsutvecklare. Det var ett stort intresse för tjänsten bland de 170 sökande. Framtidsutvecklarna ska hjälpa Göteborgs Stad att göra Göteborg mer åldersvänlig; bland annat genom att utvärdera platser, arrangera aktiviteter och göra kundresor.

Under hösten 2019 arrangerade Senior Göteborg sju olika informationsträffar där vi berättade om uppdraget, de sökande fick svara på frågor och göra en samarbetsövning. Nu är alltså urvalet gjort och 30 personer är utvalda. Dessa personer har skiftande kompetens och bakgrund.

Framtidsutvecklare - vad är det?

Du får: träffa andra inspirerande människor, utvärdera platser och nybyggda bostäder, delta och bidra i forskningsprojekt, testa tjänster, önska föreläsningar och kulturaktiviteter, arrangera aktiviteter.

Du ger: dina livs- och yrkeserfarenheter, tid och engagemang

Du får jobba med ett eller flera av Åldersvänliga Göteborgs sex områden:

Vill du veta mer?

Lisa Holtz, processledare Åldersvänliga Göteborg 031-368 02 96, lisa.holtz@stadshuset.goteborg.se eller Helena Bjurbäck, Äldreombudsman 031-368 00 35, helena.bjurback@stadshuset.goteborg.se.

Läs mer i Vårt Göteborgs artikel om rekryteringen av Framtidsutvecklare.

Lyssna till inslag i P4 från 27 augusti. Inslaget börjar 1 timma , 9 minuter och 25 sekunder in i programmet "Eftermiddag i P4 Göteborg".