Bilden visar barn och senior som bygger kulturhus tillsammans

2019 - Seminarium om allåldersperspektiv i stadsutveckling

Vad händer och vilket lärande sker i en dialog om stadsutveckling där barn och äldre deltar tillsammans? Vilka gemensamma behov och eventuella målkonflikter dyker upp? Och när får ens ålder betydelse i samtalet om och gestaltningen av våra livsmiljöer? Välkommen på seminarium 15 november.

Detta är några av de frågor som Natalie Davet, doktorand på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet har undersökt i följeforskningsprojektet om generationsdialog i utvecklingen av Kulturhus Backaplan. Seminariet tar avstamp i de större frågor som väcktes under följeforskningen om synen på ålder och åldrande i samhällsutvecklingen, och hur det präglar vårt sätt att föra dialog, planera och gestalta våra gemensamma livsmiljöer. Seminariet arrangeras av Göteborgs Stad och Göteborgs universitet.

Anmäl dig här

Datum och tid: 15 november, kl. 12 – 15.15

Plats: MH-salen (C1 22), Pedagogen Hus C, Läroverksgatan 7

Moderator: Natalie Davet

Preliminärt program för eftermiddagen:

12.00-12.30 Lättare lunchtilltugg

12.30 –12.40 Stadsmiljö och ålder, Sven- Eric Liedman, professor emeritus idé och lärdomshistoria

12.40-12.45 Statistik: Hur stor del av Göteborgs demografi är barn och äldre? Statistik och Analys, Göteborgs Stad

12.50 - 13.20 Makt och historia om ålder historiskt och i ett maktperspektiv, Jeanette Sundhall, universitetslektor på institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet och Ulrika Lagerlöf Nilsson, docent på institutionen för historiska studier, Göteborgs Universitet

13.20 - 13.30 Bensträckare

13.35 - 14.00 Reflektioner och erfarenheter från utställningen Barnets århundrande: Nordisk design och arkitektur för barn. Hur präglas design, arkitektur och samhällsutvecklingen genom en specifik ålder? Exempel på miljöer skapade för och med barn. Elna Svenle, museichef för Vandalorum

14.05 - 14.30 Generationsdialog: Kulturhus Backaplan.

Lars Jonsson, arkitektkonsulent på Kulturförvaltningen, Göteborgs StadNatalie Davet, doktorand på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs Universitet

14.35 - 14.55 Reflektionspanel: Vera Zhang ledamot i Ungdomsfullmäktige, Zaidi Folias ledamot i centrala pensionärsrådet för Göteborgs Stad och Martin Storm avdelningschef planavdelningen på Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad

14.55 - 15.15 Frågor och avslutning.