Bilden visar barn och senior som bygger kulturhus tillsammans

2019 - Följeforskning Generationsdialog i stadsutveckling

Vad händer och vilket lärande sker i en dialog om stadsutveckling där barn och äldre deltar tillsammans? Vilka gemensamma behov och eventuella målkonflikter dyker upp? Och när får ens ålder betydelse i samtalet om och gestaltningen av våra livsmiljöer?

Under hösten 2018 genomfördes ett följeforskningsprojekt om generationsdialog i utvecklingen av Kulturhus Backaplan i ett samarbete mellan Senior Göteborg, stadsdelsförvaltningen Lundby, Kulturförvaltningen och Göteborgs universitet. Följeforskningen initierades för att undersöka vad händer och vilket lärande sker i en dialog om stadsutveckling där barn och äldre deltar tillsammans? Vilka gemensamma behov och eventuella målkonflikter dyker upp? Och när får ens ålder betydelse i samtalet om och gestaltningen av våra livsmiljöer?

Under 2019 slutförde följeforskaren Natalie Davet, doktorand på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet en kort rapport om resultatet från följeforskningen. Rapporten innehåller bakgrund, syfte, teori, metod och resultat från följeforskningen.

Nedan kan du ladda ner rapporten och PM från projektet.