2018 - temadag Hur skapar vi Åldersvänliga Göteborg

Hur skapar vi tillsammans Åldersvänliga Göteborg? Det var titeln på den heldag om åldersvänliga städer i Norden som hölls på Trägårn den 1 oktober 2018. Arrangörer var Nordens Välfärdscenter, Göteborgs Stad och Göteborgs Pensionärsråd.

Nordens Välfärdscenter har under året haft i uppdrag att samla och fördjupa kontakten mellan de nordiska städer som är med i WHOs nätverk Age-friendly cities and communities. Med start i våras har Nordens Välfärdscenter gjort ett antal turnéstopp i de nordiska länderna för att ge kraft och energi i processen.
Här finns länk till filmen om Oslo kommuns arbete för Åldersvänliga Oslo.

Vad gör en stad åldersvänlig?

1. En åldersvänlig stad är VÄNLIG mot alla. Inga grupper ställs emot varandra. Det handlar om att planera så att fler kan vara delaktiga och känna sig inkluderade. Att planera för möten mellan generationer. Unga ser äldre som förebilder som kan bidra med sin livserfarenhet och berätta om hur det var förr. Seniorer vill göra nytta och kan lära sig mycket om den digitala världen av yngre. I Tampere stad handlar åldersvänlighet om att tränga igenom alla nivåer och sektorer av planering och beslutsfattande i staden. I Finland gillar inte medborgarna att fråga efter hjälp utan systemet ska göra att ingen lämnas utanför.

2. TILLSAMMANS kan vi ändra synen på äldre. För att skapa en åldersvänlig stad krävs politisk förankring och att alla sektorer i kommunen samarbetar men också att äldre själva är med och påverkar staden i rätt riktning. ”Min mission är att bryta ålderismen”, sa Daniel Bernmar, äldrekommunalråd i Göteborgs Stad som vill bygga en stad för alla – oavsett ålder. Nordens Välfärdscenters Ann Jönsson citerar funktionshinderrörelsens budskap ”Nothing about us, without us”. WHO ställer krav på att städerna lyssnar på och involverar äldre. Att ta mer plats kan också handla om synen på sitt eget åldrande. Kronologisk ålder säger inget om hur pigg du är. Svenska Popkören som består av ett 40-tal äldre personer som sjunger yngre personers texter – Håkan Hellström, Veronica Maggio och Daniel Adams Ray – var ett häftigt inslag. Vill du vara med i kören? Kontaktuppgifter: info@svenskapopkoren.se, Tel. 072-720 98 98, facebook.com/svenskapopkoren

3. TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET är A och O. Att kunna resa och träffa vänner och vara en del i samhället är viktigt för självständigheten. Lika viktigt är att miljön runt bostaden fungerar; att det finns bänkar längs promenadvägen eller i affären, att belysningen är funktionell, att trappor med handledare på båda sidor och kontrastmarkering. Här har städerna kommit långt även om röster höjdes i publiken om gratis resor med kollektivtrafiken alla tider på dygnet.

SÅ BOKAR DU Resa med Flexlinjen
Steg 1. Kontakta kundservice på 031-41 95 52 eller kundservice@fardtjansten.goteborg.se och anmäl dig.
Steg 2. För att boka din resa finns flera sätt. Du kan ringa 031-41 96 90. Har du texttelefon ringer du 020-600 600 och uppger nummer 031-41 96 90. Det finns också en app du kan använda eller boka via internet på minaresor.goteborg.se Vill du resträna? Kontakta resinstruktörerna på telefon 031-41 96 60. Berätta vad du behöver hjälp med. Läs mer på: www.goteborg.se/flexlinjen

4. ÄLDRE SOM EN RESURS. Är man behövd, så mår man väldigt bra. Inkludering och gemenskap är något djupt mänskligt. Göteborgs Stad Centrum kunde berätta om flera sätt att skapa meningsfulla möten där åldern får mindre betydelse; Senior i skolan Annika Orvarson berättade hur hon tagit hjälp av en gammal kollega på Chalmers när barnen skulle bygga broar, Generationskören med medlemmar mellan 3 och 80 år, Filmfabriken Göteborg – Heikki Rauhala filmade dagen och Senior i förskolan. Ta kontakt med projektledare Lotta Lord i stadsdelen Centrum om du vill veta mer. Telefon: 031-365 72 78 Mail: lotta.lord@socialcentrum.goteborg.se Ett annat exempel bjöd stadsdelen Västra Göteborg på: Minneskören – en kör för personer med minnesproblematik och deras anhöriga. Varannan vecka träffas man och sjunger ihop. Alla blir sedda, sången väcker minnen och man gör något roligt ihop, ”det är väldigt god omsorg om varann” som Ulla Josefsson, körmedlem sa. Vill du veta mer kontakta Jerker Eklund på Anhörigcenter Väst jerker.eklund@aldrevardomsorg.goteborg.se eller 031-366 43 79. Ett annat gott exempel på hur äldres röst kan synliggöras är metoden Life filming som bland annat stadsdelarna Centrum och Lundby jobbat med. Metoden, där äldre lär sig att filma med surfplatta, är ett sätt att dels minska det digitala gapet och ge äldre den demokratiska rättigheten att förstå och använda en kamera dels att kunna påverka stadsplaneringen med filmer om sin närmiljö. Vill du se filmerna? Sök på Life filming på Vimeo.com eller titta in på Senior Göteborgs webbplats.

5. BEKVÄMT BOENDE. Nöjdare hyresgäster som kan bo kvar längre – det är konceptet för Göteborgs Stads satsning på trygghetsboenden för 70+. Idag finns närmare 800 lägenheter och målet om 1.000 lägenheter vid årets slut ser ut att kunna uppfyllas. En trygghetslägenhet får ett antal förbättringar som att trösklar tas bort, digitalt tittöga i ytterdörren, spisvakt och stödhandtag i badrummet. Men det stora värdet ligger i gemenskapen som erbjuds i gemensamhetslokalen där en värd agerar bollplank, länkar samman personer med gemensamma intressen, agerar lots mot både äldreomsorgen och fastighetsbolaget samt skapar möten. Alla lediga trygghetslägenheter annonseras ut på Boplats Göteborg. Registrera dig för att kunna söka en lägenhet i trygghetsboende. Telefon 031-100 250 mån-fre kl 12-16. Adress Rosenlundsplatsen 1, Senioröppet tor 9-10.30, webb https://nya.boplats.se/

SISTA TIPSET. Sprid gärna Nordens Välfärdscenters skrift ”En bättre plats att åldras på – arbete för åldersvänliga städer i Norden”. Skriften går både att ladda ner och att beställa gratis från Nordens Välfärdscenters webbplats.