Illustration: Josephine Skapare

Åldersvänliga Göteborg

Syftet med "Åldersvänliga Göteborg" är att göra staden till en bättre plats att åldras på. Vi arbetar med äldre personer och strategiska aktörer.

Föreläsningsserie våren 2019

Ta del av aktuell forskning och vad seniorer själva säger om åldrande kopplat till stadsutveckling, hälsa, delaktighet och inkludering. 

Magasin med goda exempel

Nu finns ett nytt magasin som berättar om goda exempel på en åldersvänlig stad.

Seniorer granskar stan med surfplatta

Artikel på stadsutvecklingswebben.

En bättre plats att åldras på

Här kan du läsa om Göteborgs Stads arbete i Nordens Välfärdscenters publikation En bättre plats att åldras på, se sidan 32-38.

Om uppdraget

Senior Göteborg har kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en handlingsplan för att Göteborg ska bli mer åldersvänligt. Satsningen är ett internationellt initiativ av Världshälsoorganisationen (WHO).

800 städer är med i WHO:s nätverk för Age-friendly Cities and Communities som etablerades 2006 med anledning av de två trenderna:
• En åldrande befolkning
• Ökad urbanisering

Vill du veta mer?

Kontakta Lisa Holtz processledare stadsutveckling +46 31 368 02 96

Kontakta Sofia Tillman processledare +46 31 368 00 97