Hon ska föra de äldres talan i Göteborg

Publicerad 8 mars 2019

Göteborgs Stads politiker vill få äldres synpunkter för att kunna utveckla en åldersvänlig stad. Den nya tjänsten Äldreombudsman blir en kanal för att belysa såväl brister inom ett område som behov hos den äldre befolkningen till dem.

Läs hela artikeln i Göteborg Direkt.