Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Förskolan Seminariegatan 7 ligger i ett naturskönt område bakom Engelska parken. Vi har nära till kommunikationer och olika natur- och kulturupplevelser i centrum. Vi arbetar i två storarbetslag och barnen är indelade i fyra hemvister utifrån åldrarna 1-3 och 3-5 år.

Vår gård är grön och kuperad och inbjuder till lek och rörelse. Vi använder gården till utomhusvistelse under dagen. Vi gör också barnen delaktiga i arbetet med hållbar utveckling, bland annat genom plantering på gården under våren. Förskolan har gångavstånd till Änggårdskolonin och Slottsskogen.

Alla hemvister arbetar utifrån ett gemensamt sagotema. Allt vi gör i verksamheten vävs in i temat så att det följer temats röda tråd.

Förskolan har ett Grön-Flagg-certifikat vilket innebär att vi medvetet arbetar för en hållbar miljö. Vi arbetar också med socialt och emotionellt lärande genom Start & Stegen, det är ett material som tydliggör barns känslor och utvecklar den empatiska förmågan. I stadsdelen arbetar vi också aktivt med jämställdhet och normkreativitet.

Vi har en egen kock som lagar maten åt oss på förskolan.

En dag på förskolan
Dagarna på förskolan innehåller både aktiviteter inomhus och utomhus. Planerade aktiviteter varvas med barnens egna önskemål och en naturlig spontanitet. Att utvecklas och att lära genom lek är viktigt. Leken ges stort utrymme under dagen hos oss. Barnen är i hög utsträckning med och påverkar sin dag på förskolan.