Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Vår förskola ligger i Annedal i Engelska parken, precis vid Konstepidemin. Det är ett naturskönt område som har det passande namnet ”Mumindalen”. Vi är en liten förskola med en avdelning för 1-2,5 åringar (Hattifnattarna) och en avdelning för 2,5-5 åringar (Mumintrollen).

Avdelningarna arbetar mycket tillsammans och har gemensam frukost. Det gör att alla känner varandra väl, barn som personal, och det skapar trygghet och en fin grund för lärande och utveckling.

Våra lokaler består av två hus, som vi inrett med pedagogiska miljöer riktade mot äldre respektive yngre barn. Mellan husen har vi vår egen välplanerade utegård.

I vår verksamhet använder vi oss mycket av vår utemiljö enligt konceptet - allt man kan göra inne kan man även göra ute. På vår gård växer allt ifrån hallonbuskar och potatis till solrosor. Miljön ger stora möjligheter till upptäckarlust och äventyr och vi använder oss av gården och omgivningarna för att skapa ett lustfyllt lärande med alla våra sinnen.

Förskolans läroplan är grunden för verksamheten. Hela stadsdelen har jämställdhet som fokus och det genomsyrar hela vårt pedagogiska arbete, exempelvis vid inköp av material, hur vi pratar och bemöter varandra och i vår reflektion och planering av verksamheten.

Vår verksamhet är grönflagg-certifierade. Det handlar om att arbeta för en hållbar livsstil. På vår förskola odlar barnen på gården. Vi arbetar också aktivt med återvinning, materialkännedom, kommunikation och relationer, vikten av att kunna uttrycka sig och lyssna på varandra, kunna lyssna på sin egen kropp samt förstå och uttrycka sina egna känslor. Vi vill skapa lust för att vistas i naturen, skapa och pröva sig fram, samt att ta hand om varandra, vår omgivning och sig själva.

En dag på förskolan
Vi startar dagen med gemensam drop-in-frukost. Tre förmiddagar i veckan delas barnen sedan in i smågrupper. Gruppverksamheten, som bygger på något tema vi valt, kan t.ex. innebära upptäcktsfärder i vår närmiljö, skapande i olika material, sång och musik, aktiviteter kopplade till Start och Stegen. Allt kan ske både i vår inne och utemiljö.

Vi äter och vilar sedan tillsammans på våra olika avdelningar. Vi drar fördelarna av att vi är barn i flera olika åldrar som lär av varandra. Likaså använder vi oss också av åldersindelade aktiviteter under delar av dagen.

Efter vilan kan vi leka ute eller inne. Vi kan följa upp och utveckla aktiviteter som vi har hållit på med på förmiddagen, eller andra intressen som barnen vill utforska. Vi pedagoger tycker det är viktigt att vara närvarande i barnens olika aktiviteter och samspel, ta vara på barnens initiativ och tankar, ge tid och lyssna.

På eftermiddagen, inför mellanmålet, delar vi upp oss i våra två hus, eller så fortsätter vi vår lek ute och kan då även äta mellanmål ute på gården.

Under året uppmärksammar vi olika traditioner som att springa Muminloppet, ha sommaravslutnings-fest och delta vid städdagen ”Håll Göteborg rent”.

Nyfiken på förskolorna i Linné

Välkommen att träffa rektorer och de som jobbar med placering av barn i förskolan. Du får veta mer om förskolorna och hur du gör för att söka plats till ditt barn. Föräldrastödjare från Socialförvaltningen finns också på plats och berättar om sitt arbete.

När: Onsdag den 20 mars klockan 17.
Var
: Fjärde Långgatan 48. Ta högra hissen
upp till våning 9 så möter vi dig vid dörren.

Välkommen!