Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Förskolan Seglaregatan 5 är belägen mitt i Majorna och är lätt att nå till fots, med barnvagn, med cykel eller via spårvagn. Förskolan har två avdelningar, Räkan för de yngre barn och Krabban för de äldre barnen.

Vår strävan som pedagoger är alltid att ha en mindre grupp för de yngre barnen och där av följaktligen en aningen större grupp för de äldre barnen. 

Förskolan ligger i markplan i ett gult trähus. Bredvid huset finns förråd för barnvagnar och uteleksaker. På gården finns sandlåda, rutschkana, klätterställning, lekhus, cykelväg, fruktträd, planteringar, buskar och möjligheter till vattenlek. Utanför finns lekpark, gräsmattor och gungor. Vi använder vår fina och spännande utemiljö varje dag med barnen.

All vår pedagogik och vårt arbete med barnen utgår från Läroplanen för Förskolan och våra speciellt framtagna Verksamhetsplaner och Likabehandlingsplaner.

En viktig profil för oss är att se på vår förskola som ”ett hus” där barn, föräldrar och personal har det bra.

En dag på förskolan

Varje dag på förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål. Barngruppen har utevistelse minst en gång per dag. Alla barnen har en vilostund en gång under dagen. I övrigt är dagen på vår förskola fylld av lek, socialt umgänge, inlärning, upptäckter och upplevelser vi gör tillsammans.

Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola?
Välkommen på informationsmöte och öppet hus