Individuellt alternativ

IA Individuellt alternativ- vänder sig till dig som saknar betyg från grundskolan.

IA ( Individuellt alternativ) finns för dig som har varit borta från grundskolan en hel del eller ej tagit del av undervisning i vanlig klass. Du kanske har gått i en liten undervisningsgrupp under en del av grundskolan och inte hunnit få tillräckligt många betyg för att fortsätta på gymnasiet.

Individuell planering

Undervisningen i IA bygger på individuell planering. Den sker främst i smågrupper. IAs uppgift är att hjälpa dig som elev tillbaka till vanlig skola genom att förbättra ditt självförtroende för studier och att öka din motivation. Här kan du läsa de flesta av grundskolans ämnen.

Om du som elev har svårigheter att komma till skolan (Närvaron) så vill IA gärna ha en samverkan mellan dig, din familj och andra aktörer. Det kan till exempel handla om samarbete med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) eller sjukvården. Denna samverkan ska ha som huvudsyfte att undanröja hindren för dig som elev att komma till skolan och här tillgodogöra dig undervisningen.


Kontaktpersoner

Programsamordnare
Karin Sundén
karin.sunden@educ.goteborg.se
Tel: 072-855 36 34

Rektor Roger Engström
roger.engstrom@educ.goteborg
Telefon: 072-255 79 66