Språk

På inriktningen Språk får du lära dig undersöka sambandet mellan språk, kultur och samhälle och rikta dina blickar mot omvärlden.

Brett utbud av språk

Det växande utbytet mellan länder och kulturer ökar behovet av språkkunskaper! På humanistprogrammets språkinriktning utvecklar du dina kunskaper om språk i Europa och i hela världen. Vi undersöker sambandet mellan språk, kultur och samhälle och riktar våra blickar mot omvärlden. Vi gör studieresor bl.a. till Rom, Berlin, Paris och Tarragona i Spanien och har även etablerade utbyten med både Tyskland och Frankrike. Tack vare gene­rösa stipendier blir kostnaden minimal för dig.

På Schillerska kan du läsa franska, italienska, spanska och tyska.


Människans språk

I människans språk, latin och grekiska lär du dig om människans historia och om hur språken utvecklats. Kopplingen mellan klassiska och romanska språk är unik för Schillerska. Du får lära dig hur språkfamiljerna vuxit fram och om hur olika språk varit gällande som kultur­bärare under historiska epoker. Vi visar värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Språkinriktningen är högskoleförberedande och efter utbildningen är du väl förberedd för vidare studier inom exempelvis språk, kom­munikation eller journalistik. Du behöver inte ha toppbetyg i språk från grundskolan för att söka men ett intresse för språk är viktigt.